Des de la seva concepció, la Pedagogia Montessori ha anat sempre associada a la formació del docent com una necessitat fonamental sense la qual no és possible apropar-se al nen i exercir la funció d'adult guia i model. La nostra participació en els programes de formació de docents i cursos d'actualització que ofereix l'Associació Montessori Internacional (AMI), així com en grups de recerca i debat, congressos internacionals, conferències, seminaris i tallers sobre educació a tot el món, ens ha ajudat a establir un sòlid llegat de millors pràctiques en Pedagogia Montessori.