Dades generals
Data d'inici19 d'agost 2024
Data de finalització13 de febrer de 2026
IdiomaEspanyol, anglès i rus (en funció de la demanda)
ModalitatMixta (virtual, en línia, presencial)
Places60

El màster de Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys està dissenyat per adquirir un bon coneixement de la teoria i la pràctica de la proposta Montessori en Educació Primària, amb l’objectiu d’ajudar als nens en el seu desenvolupament i adaptació a la societat. La formació inclou totes les àrees curriculars, que amb la pedagogia Montessori són moltes més que les que es troben en la educació tradicional. Aquestes contenen la filosofia, la psicologia i els continguts de las àrees de coneixement amb els seus materials i activitats d’ensenyament-aprenentatge. La metodologia del curs inclou classes teòriques, pràctiques amb els materials, observacions i pràctiques a escoles Montessori.

El format de curs proposat inclou el curs de fonaments de l’etapa de 3 a 6 anys. Tots els temes de teoria i de pràctica relacionats amb l’etapa de 3 a 6 anys es faran de forma integrada al llarg de tot el curs. Volem relacionar tots aquests temes mentre anem treballant amb els temes de l’etapa de 6 a 12 anys. Per a fer això tenim la col·laboració del formador AMI 3-6 Eduardo Cuevas. No és possible convalidar aquestes assignatures ja que formen part integral amb la resta d’assignatures.

El calendari i horari d’aquest curs està pensat per als mestres i altres professionals que treballen i que volen tenir la millor formació Montessori. Aquest format de curs combina el treball autònom i la flexibilitat horària amb les trobades en directe en línia i les trobades presencials.

Les trobades presencials, són indispensables en els cursos AMI per donar qualitat i consistència als aprenentatges. Aquestes trobades ajuden molt crear comunitat, afavorir la col·laboració i assegurar una bona supervisió en la pràctica amb els materials. El curs comença en dues setmanes presencials a on s’estableixen les bases teòriques i pràctiques Montessori i les dinàmiques d’aprenentatge del curs. En aquestes dues setmanes repassarem també els coneixements essencials de l’etapa de 3 a 6 anys i s’iniciaran les pràctiques amb els materials.

En total hi haurà quatre mòduls de curs presencial, tres de dues setmanes i l’últim de 3 setmanes. En el segon i tercer mòdul presencial la majoria d’hores es dedicaran a la pràctica supervisada i a dinàmiques per al treball cooperatiu. L’últim mòdul serà de tres setmanes. S’hauran d’entregar els àlbums i el treball final de màster i es faran repassos i pràctiques. També hi haurà els exàmens finals i la graduació. En aquestes setmanes presencials el dissabte de la primera setmana serà lectiu.

Les altres setmanes del curs les anomenem “Quinzena virtual i en línia” i totes segueixen una mateixa estructura.

Durant la quinzena s’aniran compartint 12 sessions gravades per tal que cada estudiant les pugui visualitzar quan vulgui i fer el treball corresponent en els horaris que més els convinguin. Cada sessió té una durada aproximada de 70 a 90 minuts i l’estudiant la podrà veure les vegades que li calgui per tal d’anar entenent bé els procediments i temes tractats elaborant el seu àlbum personal.

Cal tenir en compte que es facilitaran guions de les sessions amb la informació bàsica però l’estudiant haurà de fer pròpia descripció de la majoria del contingut. S’aconsella que durant la quinzena els estudiants puguin practicar amb els materials que es van presentant. Si els estudiants no disposen d’una aula Montessori o de material podran provar de practicar amb simulacions de materials que es puguin anar compartint. Al final de cada quinzena, a l’últim dijous a la tarda, hi haurà una trobada en directe en línia per tot el grup. Entre quinzena i quinzena es deixa com a mínim una setmana sense curs. L’objectiu d’aquesta organització de les quinzenes és permetre que es pugui treballar mentre s’estigui fent el curs.

La majoria de pràctiques supervisades amb materials es faran en les setmanes presencials però també es comptabilitzaran algunes hores per a fer de forma autònoma. Per això caldrà enviar al formador algunes gravacions i registres d’aquestes pràctiques.

Durant aquests mesos també caldrà fer primer 3 setmanes d’observacions en una escola Montessori i després 4 setmanes de pràctiques en una escola amb un guia Montessori AMI. Aquestes observacions i pràctiques es podran fer mentre es vagi fent el curs.

Al principi del curs es facilitarà un manual de l’estudiant on s’hi exposen més detalladament les especificacions i funcionament del curs.

Dates d’inici i finalització de cada mòdul del curs

 AnyMòdulDates
2024 Mòdul 1 SINCRÒNIC
Sessions en línia per la plataforma zoom. Horari d'11:00 a 13:00 i de 14:00 a 19:00h.
19/08/2024 31/08/2024
Mòdul 2 SINCRÒNIC/ASINCRÒNIC
Sessions en línia per la plataforma zoom els dilluns de 18:00 a 21:00h. Entregues de lliçons gravades per a fer de forma independent.
16/09/2024 09/12/2024
2025 Mòdul 3 PRESENCIAL
Horari de 8:30 a 12:30 i de 13:30 a 17:30h.
13/01/2025 07/02/2025
Mòdul 4 SINCRÒNIC/ASINCRÒNIC
Sessions en línia per la plataforma zoom els dilluns de 18:00 a 21:00h. Entregues de lliçons gravades per a fer de forma independent.
17/02/2025 14/07/2025
Mòdul 5 PRESENCIAL
Horari de 8:30 a 12:30 i de 13:30 a 17:30h.
11/08/2025 29/08/2025
2025 - 2026 Mòdul 6 SINCRÒNIC/ASINCRÒNIC
Sessions en línia per la plataforma zoom els dilluns de 18:00 a 21:00h. Entregues de lliçons gravades per a fer de forma independent. Hi haurà exàmens escrits de forma en línia.
15/09/2025 26/01/2026
2026 Mòdul 7 PRESENCIAL
Horari de 8:30 a 12:30 i de 13:30 a 17:30h. Hi haurà els exàmens orals de forma presencial.
02/02/2026 13/02/2026

Horari d’obertura del centre per a estudiants del MIRTC: de dilluns a divendres, de 8:00 a 23:00h; dissabte, de 9:00 a 20:00h.

L’objectiu principal del màster és:

  • Capacitar-se a nivell conceptual, emocional i tècnic per guiar l’auto desenvolupament dels nens en un ambient Montessori de 6 a 12 anys.

Això comporta:

  • Conèixer a fons la psicologia evolutiva dels nens segons la teoria de la Dra. María Montessori que concorda amb els descobriments científics més recents.
  • Conèixer a fons la proposta Montessori per ajudar a l’auto desenvolupament del nen i alhora ajudar a la millora de la societat. Preparar-se a nivell personal i emocional para observar al nen i aproximar-s’hi de forma respectuosa amb seu propi desenvolupament.
  • Entendre i registrar les propostes didàctiques i metodològiques en totes les àrees del coneixement de forma interdisciplinària. Conèixer a fons els materials i l’ambient preparat de 6 a 12 anys.
  • Saber presentar adequadament materials i històries de las diferents àrees del currículum.
  • Conèixer les eines organitzatives i tècniques necessàries para dirigir un ambient Montessori de 6 a 12 anys.
  • Guia d’una aula Montessori d’Educació Primària. A Espanya s’ha de tenir a més la titulació de professor per fer de mestre en una escola.
  • Reconeixement de capacitació professional per ser professor en educació de 6 a 12 en escoles Montessori de molts llocs del món.
  • Gestió i assessoria en projectes educatius en qualsevol tipus d’empresa relacionada amb l’educació.

Titulació universitària vinculada a Ciències de l’Educació, Pedagogia, Psicologia o altres titulacions universitàries relacionades. També es pot accedir al màster disposant d’altres titulacions universitàries depenent de cada situació personal. Si no es disposa de titulació universitària i per qüestions professionals o personals es volgués accedir al màster existeix la possibilitat que es pugui obtenir igualment el diploma AMI de guia Montessori de 6 a 12 però que enlloc del màster es disposi d’un certificat d’assistència de la Fundació UdG: Innovació i Formació.

El màster combina classes de teoria i demostració, amb estudi bibliogràfic, sessions participatives, exploració activa, sessions de pràctiques supervisades, elaboració de materials, observacions i pràctica docent.

Les classes teòriques ofereixen una visió general de la psicologia i el desenvolupament del nen segons la pedagogia Montessori, amb especial èmfasi en les característiques psicològiques particulars dels nens de 6 a 12 anys. Els estudiants consoliden els seus coneixements sobre conceptes clau, tals com la auto construcció, els plans de desenvolupament i les tendències humanes i aspectes pràctics de la gestió d’un ambient Montessori. Les lliçons de teoria, la discussió i els recursos educatius que s’ofereixen i practiquen són indispensables per capacitar a l’estudiant en la aproximació respectuosa cap als nens, la preparació adequada de l’ambient preparat i la guia i protecció del nen en el seu procés d’auto construcció.

A aquesta edat els nens necessiten un currículum ampli amb una visió global de interconnexió entre tots els elements de l’univers. El programa Montessori que s’ofereix als nens d’aquesta edat és l’educació còsmica, on es presenten les diferents àrees de coneixement de forma interdisciplinària (Geografia, Biologia, Història, Llenguatge, Matemàtiques, Geometria, Música i Art). Es presenten les lliçons que constitueixen l’essència de l’educació primària Montessori: les Cinc Grans Històries (o Grans Lliçons) i les lliçons clau. Els estudiants aprenen a apel·lar a la imaginació del nen i a obrir la seva ment cada vegada més raonadora a través d’una combinació d’històries estimulants, materials pràctics i activitats autodidactes dissenyades a incitar als estudiants a explorar totes les ciències i coneixements.

La major part del curs es dedica al coneixement profund dels conceptes inclosos en las activitats i materials que se’ls hi presenten als nens de 6 a 12 anys sobre totes aquestes àrees de coneixement. Es fan demostracions de les tècniques de l’ús i presentació de les històries i materials en totes les disciplines acadèmiques. Es pretén que l’estudiant faci un bon registre d’elles i una bona pràctica en l’ambient preparat mentre va creant uns àlbums propis suficientment complets, comprensibles i significatius pel seu ús posterior a nivell professional.

Els estudiants han de llegir, analitzar i debatre diverses lectures de la Dra. Montessori i del desenvolupament del nen. Al llarg del curs es fomenta la lectura i debats al voltant d’observacions, de continguts acadèmics i d’aspectes rellevants en la pràctica educativa.

Els estudiants també treballen en el coneixement, preparació d’un ambient preparat complet interior i de la gestió de l’ambient exterior, així com de les sortides a l’exterior i la seva relació en la comunitat. Existeixen uns materials concrets que s’han de preparar i conèixer a fons com a requeriments del curs. Igualment, cada estudiant haurà d’assegurar que adquireix un joc de cartells Montessori com a material bàsic necessari per a la seva pràctica professional posterior. Aquests cartells es podran adquirir de forma digital a través de la web AMI (AMI digital).

Temps de prendre notes en les demostracions i classes de teoria:

Els estudiants han d’atendre i participar de forma activa totes les lliçons de pedagogia Montessori i de demostracions pràctiques amb els materials.
Classes presencials:

Una part d’aquestes lliçons seran de forma presencial, amb el requeriment del 90% d’assistència per a poder accedir als exàmens i després obtenir el títol. Les lliçons es desenvolupen en una aula especialment preparada i equipada amb tota la infraestructura necessària per treballar de forma individual i en grup (càmeres, projector, pantalla, sistema d’àudio per a traduccions i suport per ordinadors). L’assistència a aquestes lliçons (mínim 90%) és indispensable per poder realitzar els exàmens escrit i oral.

Classes virtuals i en línia:

Dins de cada “Quinzena virtual i online” l’estudiant tindrà a disposició els enllaços a totes les lliçons a la plataforma Moodle. Seran lliçons equivalents a 12 sessions del curs d’una durada aproximada de 70 a 90 minuts cadascuna. L’estudiant haurà de visualitzar aquestes lliçons i prendre anotacions per tal d’omplir de contingut el guió de cada lliçó que també trobarà a la plataforma Moodle. Aquesta feina es farà de forma autònoma i l’estudiant podrà escollir l’horari que li vagi millor, però dins d’aquella quinzena. Durant la setmana posterior a la quinzena cal pujar els documents elaborats sobre cada lliçó per tal de ser revisats. Cal preveure el temps de dedicació que es necessita per poder visualitzar la gravació, prendre anotacions, incloure imatges i editar a l’hora d’establir un horari sostenible en la pròpia organització personal. L’últim dijous, al final de cada quinzena, es farà una trobada en línia a la qual s’haurà d’assistir en directe via telemàtica amb la plataforma zoom.

Pràctiques supervisades:

Les pràctiques supervisades es realitzen en la seva majoria en la part presencial del curs, amb el fi que els estudiants puguin practicar amb els materials i dur a terme les activitats treballades a nivell teòric. Aquí és on acumulen habilitats i experiència, treballant amb materials Montessori en aules model Montessori. Aquest és el millor moment per explorar i aplicar conceptes apresos durant les demostracions i classes de teoria, i per treballar en estreta col·laboració amb els altres estudiants, sota la supervisió de personal qualificat i certificat per la AMI. Els estudiants treballen amb altres estudiants, sovint assumint el rol del nen entre ells, amb el fi de perfeccionar la seva tècnica i conèixer amb major profunditat els materials. Membres de l’equip docent certificat per l’AMI estan disponibles per aclarir qüestions i oferir suggeriment, de manera que els estudiants puguin treure el màxim profit d’aquesta experiència pràctica.

L’aula model Montessori on es realitzen aquestes pràctiques supervisades està totalment equipada amb el mobiliari i materials Montessori. Sempre que sigui possible, es recomana realitzar més hores de pràctiques i per això el centre de formació facilita l’accés a l’aula model durant més hores.
Es considera que els estudiants també faran algunes hores de pràctiques amb materials fora de les sessions presencials. Els estudiants hauran de presentar evidències d’algunes d’aquestes pràctiques en forma de gravacions i de registres per tal de poder afavorir el seguiment i assessorament. És aconsellable disposar d’un ambient Montessori disponible per practicar i en la seva absència aconseguir alguns materials o simulacions d’ells.

Observacions i pràctiques en escoles Montessori:

Les observacions i pràctiques docents són components essencials del curs i permeten als estudiants seguir els seus estudis sobre el desenvolupament del nen en escoles Montessori amb Guies AMI. Durant les observacions, els estudiants observen les interaccions dels nens amb els materials i entre ells, mentre que a la pràctica docent presenten lliçons als nens en autèntiques aules Montessori també sota la supervisió de Guies experimentats certificats AMI.

Guia, seguiment i assessorament personal:

S’organitza un sistema tutorial amb assignació de tasques setmanals, recollida, revisió i assessorament personal per ajudar de forma individual a cada estudiant de forma que pugui completar satisfactòriament el seu procés de formació i avaluació.

Treball de Fi de Màster:

El Treball de Fi de Màster consta de la presentació d’un treball síntesis del curs en forma de memòria que va acompanyat dels 9 àlbums finals i els materials realitzats. El treball tindrà una part de memòria on es detallaran les característiques més destacades de l’enfocament Montessori i es descriurà el treball de cada àrea des del punt de vista interdisciplinari amb les altres àrees, en el context de la educació còsmica. Una part del treball consistirà en la descripció del propi procés personal de transformació de l’estudiant i que es treballarà a la llum del model d’adult proposat per la María Montessori. El treball inclourà una part pràctica d’aplicació dels principis Montessori en un context real i significatiu per l’estudiant. Aquest Treball de Fi de Màster és indispensable per obtenir el títol de Màster de la Universitat de Girona i es valorarà una vegada estiguin aprovades totes les altres assignatures per l’AMI. Aquest TFM es podrà fer en grup i es podrà acabar amb una exposició en públic.
Avaluació contínua:

El treball dels estudiants s’avalua constantment al llarg de tot el curs. Els estudiants reben consells i ajuda contínua a través del contacte personal amb el docent i a través de comunicacions majoritàriament a la plataforma Moodle. Es revisen les assignacions periòdicament, s’ofereix el retorn i es registren les dades per a l’avaluació.

Durant la pràctica supervisada, que es realitza de forma autònoma per part de l’estudiant, l’equip docent observa com l’estudiant practica amb els materials i està disponible per proporcionar ajuda addicional si ho necessita. Durant el curs s’organitzen tutories individuals amb els estudiants per assegurar la màxima comunicació i col·laboració possible. Els formadors ajuden a organitzar-se i ofereixen opinions útils i constructives a fi que els estudiants puguin millorar el seu rendiment, complir amb els objectius d’aprenentatge i mantenir un bon nivell al llarg de tot el curs.

Avaluació final:

Per a la avaluació final de les diferents assignatures, primer es valora la compleció de tots els requeriments, tals com l’assistència del 90% a les lliçons i a las pràctiques supervisades, l’entrega de tots els treballs, dels àlbums, els materials i la compleció correcta de les observacions i pràctiques. En un segon nivell es valoraran els exàmens escrits i orals.

L’examen escrit consta de dues parts i es du a terme en tres dies diferents, en sessions de tres hores cada dia. Els estudiants poden escollir les preguntes que volen contestar de diverses opcions. El primer dia, les preguntes són sobre teoria Montessori, mentre que el segon dia i tercer dia són sobre aspectes pràctics de les àrees del currículum. Durant el curs, els estudiants realitzen algunes activitats i exercicis escrits que serveixen d’orientació per l’examen escrit i els formadors ofereixen consells per enfocar els esforços d’estudi.

Els exàmens orals es duen a terme al final del curs davant d’un tribunal d’examinadors presidit per un examinador extern designat per l’AMI. Els exàmens orals es fan a nivell individual i l’estudiant presenta una lliçó per a cada àrea. Les lliçons a presentar s’escullen per sorteig i els estudiants tenen uns minuts per preparar les seves lliçons abans de començar l’examen. Al acabar la presentació, l’examinador i l’estudiant tenen una conversació sobre la lliçó, els materials utilitzats i la relació amb el desenvolupament del nen i amb els principis fonamentals de la teoria Montessori. L’examen oral consta de tres sessions d’aproximadament una hora cada una, i a cada sessió l’estudiant presenta les lliçons corresponents a dues àrees.

Una vegada fets els exàmens i la valoració de la resta de requeriments, la junta d’avaluació oficial AMI decideix si l’estudiant és apte o no apte per rebre el diploma AMI.

Una vegada aprovades totes les assignatures es valorarà el Treball de Final de Màster, indispensable per poder rebre el títol de Máster de la universitat. Aquest TFM es podrà fer en grup. El Treball de Fi de Màster consta de la presentació d’un treball de síntesi del curs en forma de memòria, els 9 àlbums finals i els materials realitzats.

L’últim dia de curs és el dia de la graduació. En aquesta cerimònia rebran el Diploma AMI de guia Montessori de 6 a 12 anys i el títol de màster de Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys per la Universitat de Girona.

En aquesta cerimònia pot haver-hi estudiants que rebin el Diploma AMI i no el títol de màster si no disposaven d’un títol universitari homologat o si no han presentat o aprovat el TFM.

Els estudiants que no hagin completat els requisits per obtenir el diploma AMI disposaran del màxim d’un any per acabar-los.

El curs s'imparteix al Centre Internacional d'Investigació i Formació Montessori-Palau (MIRTC) situat al Col·legi Montessori Palau Girona, que posa a disposició del centre totes les seves instal·lacions i serveis. Totes les classes, demostracions, pràctiques supervisades i altres activitats relacionades amb el curs es duen a terme al centre de formació.

Aules:

Els estudiants disposen d'una aula model Montessori totalment equipada amb mobiliari i materials Montessori per al seu ús exclusiu. L'aula per a les classes teòriques i xerrades està equipada amb càmera, projector i tota la infraestructura necessària per poder treballar amb comoditat i eficiència. Es disposa d'altres espais per als descansos, el treball personal i taquilles per guardar els objectes personals.

Menjador:

A les aules annexes hi ha espais dissenyats per a esmorzars i berenars. El col·legi disposa de la seva pròpia cuina i d'un ampli menjador amb servei de dinar diari.

Altres instal·lacions:

El col·legi disposa de boscos, horts, una granja, un gimnàs i tot tipus d'instal·lacions que poden utilitzar-se per les activitats de formació.

Accessos i estacionament:

Els estudiants disposen d'estacionament subterrani gratuït al recinte del centre. Cada 15 minuts hi ha servei d'autobús públic cap i des del centre de la ciutat de Girona.

Formadors: Dani Cañigueral, Eduardo Cuevas

Altres professors: Gladis Routier, Aleksander Modekin

Personal administratiu: Ariadna Cahisa (MIRTC), Lídia Ponsetí (Fundació Universitat de Girona)

Properament obrirem inscripcions
Preus
Preinscripció2.000€
Matrícula9.650€
Taxes150€
TOTAL11.800€

Descompte addicional de 600€ si es paga la matrícula abans del 30/04.

Podeu fer la sol·licitud d'inscripció mitjançant el següent enllaç:

Vídeos

Galeria